Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Juvenile and Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

ติดต่อเราimageที่ตั้ง

5/1 หมู่ 10 ถนนหนองแช่เสา-หนองกระทุ่ม

ตำบลหินกอง อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000

 

 

 

 

 

 

 โทรศัพท์

โทรศัพท์ 032 - 736128 ถึง 29

โทรสาร  032 - 736135

เสียงแทนดวงตา ต่อ 0

กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ต่อ 0

กลุ่มงานคดี ต่อ 119

กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี ต่อ 102

กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ต่อ 110

กลุ่มงานคลัง ต่อ 105

กลุ่มงานช่วยอำนวยการ ต่อ 108อีเมล์

rcbjc@coj.go.th